środa, 8 grudnia 2010

Wolność słowa. Rosjanie są dobrej myśli, NGOsy nieco mniej.Instytut Levada Center zapytał Rosjan o ich opinie na temat stanu rosyjskiego dziennikarstwa i pozycji ludzi pióra w kraju. Spróbowano również określić stan świadomości Rosjan na temat powtarzających się napaści na dziennikarzy. Wyniki poniżej.

Na ile dzisiejsza prasa i dziennikarstwo są wolne?

Niedostatecznie wolne
27
Dostatecznie wolne
51
Zbyt wolne
12
Trudno powiedzieć
9

Który pogląd odnośnie wolności słowa jest Panu/Pani najbliższy?

Władze Rosji nastają na wolność słowa i ograniczają wolność mediów
25
Władze Rosji w ogóle nie zagrażają wolności słowa i nie ograniczają wolności mediów
56
Trudno powiedzieć
19
Media w Rosji ogólnie są niezależne, czy pozostają pod kontrolą władzy lub wielkiego biznesu?
Niezależne
24
Pod kontrolą władz
27
Pod kontrolą wielkiego biznesu
18
Częściowo pod kontrolą wielkiego biznesu, częściowo pod kontrolą  władz
21
Trudno powiedzieć
11
Środki masowego przekazu w Rosji ogólnie obiektywnie informują obywateli o wydarzeniach zachodzących w kraju i na świecie, czy narzędziem propagandy i manipulacji opinią publiczną?
Obiektywnie informują obywateli o wydarzeniach zachodzących w kraju i na świecie
29
Pozostają narzędziem propagandy i manipulacji opinią publiczną
52
Trudno powiedzieć
19
Krytyka władz w środkach masowego przekazu jest korzystna czy niekorzystna dla spraw kraju?
Zupełnie korzystna
10
Raczej korzystna
49
Raczej niekorzystna
12
Zupełnie niekorzystna
2
Trudno powiedzieć

Zwiększenie państwowej kontroli nad środkami masowego przekazu byłoby ogólnie na korzyść, czy niekorzyść spraw kraju?
Na korzyść
23
Na niekorzyść
25
Ani na korzyść, ani na niekorzyść
39
Trudno powiedzieć
14
Śledzi Pan/Pani sprawy napaści na dziennikarzy?
Bardzo dokładnie
5
Raczej dokładnie
23
Bez szczególnej uwagi
42
Zupełnie nie śledzę
19
Niczego o tym nie słyszałem/słyszałam 
7
Trudno powiedzieć
4
Kto Pana/Pani zdaniem stoi często za takimi napadami?
Skorumpowane władze, urzędnicy różnego szczebla
34
Duży biznes
39
Grupy przestępcze
38
Nikt nie stoi, to zwykłe incydenty, chuligańskie wybryki
8
Trudno powiedzieć
13

Względnie dobrych ocen stanu wolności prasy i wolności słowa nie potwierdzają międzynarodowe organizacje pozarządowe. Reporterzy Bez Granic, organizacja która corocznie przygotowuje publikację Press Freedom Index, umieściła Rosję na 140 miejscu (na 178 notowanych krajów) pod względem stanu wolności prasy. W zeszłym roku amerykański Freedom House w swoim rankingu wolności słowa sklasyfikował Rosję na 174 miejscu na 195 monitorowanych państw.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz